Munkavédelmi üzembe helyezés

A munkabiztonsági üzembe helyezést a veszélyes gépek esetén a 16/2008 NFGM rendelet írja elő minden használó, üzemeltető részére. Ennek szakmai elvégzését csapatunk teljes egészében elkészíti  beleértve a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot és az Érintésvédelmi vizsgálatot is.

Egyéni védőeszköz juttatási rendje

A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg és igény esetén be is szerezzük.

KarbantART

Munkavédelem

Munkahelyi kockázatértékelés

A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelessége. Ennek folyamán az összes tényezőt figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges munkavállalókat érő veszélyeket és tervet készítünk azok minimálisra csökkentéséhez. A vizsgált esetek lehetnek: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes anyagok, pszichoszociális tényezők,

 

Munkavédelmi szabályzat készítése

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja.

Mentési terv készítése

Rendellenes körülmények kialakulása esetére (pl. veszélyes anyag kiömlése, földrengés, raktározási polcrendszer összedőlése, stb.) a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

 

A mentési terv elkészítését kötelezővé teszi a Munkavédelmi törvény, melynek elkészítéséről, ismertetéséről a munkáltatónak kell gondoskodni. (1993. évi XCIII. törvény 45. §).

 

A mentési terv elkészítését olyan szakemberre kell bízni (munkavédelmi, tűzvédelmi szakember), aki a rendellenes eseményeket és azok hatását képes felismerni és felmérni.